Kontinuumsmekanikk er grenen av mekanikk som tar for seg analyse av kinematikk og den mekaniske atferden til materialer modellert som sammenhengende masse fremfor partikler. Fundamentale fysiske lover som bevaring av masse, av bevegelsesmengde og av energi kan anvendes på modeller for å utlede differensiallikninger som beskriver atferden til slike objekter, og informasjon om det studerte materialet gjennom konstituerende relasjoner.

Modell av strømninger i et rør