Konstantan

koppernikkel-legering

Konstantan er en legering som består av 55-60% kobber, 40-45% nikkel og 1% mangan.

Den viktigste egenskapen til konstantan er den elektriske motstanden som er konstant over et bredt temperaturintervall. Legeringen er derfor i utstrakt bruk som elektrisk presisjonsmotstand, bl. a. innen strekkspenningsmåling og i termoelement.