Konkordans

liste av ord eller termer i en utgitt bok

En konkordans er en alfabetisk fortegnelse over de viktigste ordene og begrepene som er brukt i en tekst. Før datamaskinene kom var oppsettet av en konkordans et svært tidkrevende arbeid og ble bare utført for viktige religiøse eller litterære tekster, som Bibelen eller William Shakespeares verker.

Mordechai Nathans hebraisk-latinske konkordans, trykket i Basel 1556