Kongsberg og Eiker tingrett

Kongsberg og Eiker tingrett er en førsteinstansdomstol under Borgarting lagdømme med tinghus både på Kongsberg og i Hokksund. Rettskretsen består av Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner.

Domstolen ble opprettet 1. juli 2016 etter en sammenslåing av Kongsberg tingrett og Eiker, Modum og Sigdal tingrett.

Domstolen består av 3 dommere, 5 dommerfullmektiger og 10 saksbehandlere. Domstolleder er Liv Synnøve Taraldsrud.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ «Om Kongsberg og Eiker tingrett - Norges Domstoler». www.domstol.no. Besøkt 26. desember 2016.