Kongress-Polens riksvåpen

Kongress-Polens riksvåpen var Kongress-Polens nasjonalsymbol, men dette uttrykte også Det russiske keiserrikets dominans over den polske kongehuset, ved at det kombinerte de to landenes tidligere riksvåpen:

Riksvåpenet ble tatt i bruk etter opprettelsen av Kongress-Polen i 1815, men ble modifisert i 1832, 1842 og 1858. Det ble avskaffet i februar 1869, som et ledd i prosessen med å ta fra Kongress-Polen selvstyre og å omdanne landet som en ordinær provins innen det russiske keiserriket.