Konfliktmodell

Konfliktmodell er en modell for forståelse av samfunnet og forholdet mellom mennesker. Konfliktmodellen tar utgangspunkt i at noen samfunnsgrupper undertrykker andre. Derfor har samfunnsgruppene motstridende interesser. De grunnleggende konfliktene kan bare løses med kampmidler. Det motsatte av konfliktmodellen er harmonimodellen.

Konfliktmodellens betydningRediger

Konfliktmodellen er viktig i marxismen. Marxistene har vært opptatt av forholdet mellom undertrykkende og undertrykte samfunnsklasser. Marxistene mener at de undertrykte må ta kampmidler i bruk for å få i gjennom\forsvare sine interesser. Dette er klart prega av konfliktmodellen.

Kritikk av konfliktmodellenRediger

Konfliktmodellen har vært kritisert, spesielt av konservative, fordi konstant konflikttenking kan virke destabiliserende og destruktivt. Funksjonalismen har ofte blitt sett på som et slags konservativt svar på konfliktmodellen. Denne retningen har igjen på sin side blitt kritisert av konflikteoretikere for å skjule undertrykkelsesmekanismer i samfunnet.

 Denne sosiologirelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.