Kondwiramur

Kondwiramur (også Condwiramur eller Condwiramurs) er en person i sagnet om Parsifal. Hun blir Parsifals hustru og etterfølger Repanse de Schoye som gralsvokter. Navnet kommer av fransk conduire amour, «hun som fører til kjærlighet». Navnet viser kanskje mer til kjærligheten til Gud enn til kjærligheten mellom mann og kvinne.

Det var Wolfram von Eschenbach som første gang brukte navnet Kondwiramur om Parsifals hustru. I eldre verker ble hun kalt Blanchefleur, «den hvite blomsten». I Wolfram von Eschenbachs versjon er historien ellers den samme.