Kompetansepluss

Kompetansepluss (tidligere tilskuddsordningen Basiskompetanse i arbeidslivet, BKA) er en norsk statlig støtteordning til opplæring i lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter for ansatte med kort formell utdanning. Private og offentlige virksomheter fra hele landet kan søke. Ordningen er et ledd i statens kompetansepolitikk og har som mål å bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i samfunns- og arbeidsliv.

Midlene lyses ut av Kompetanse Norge som er en etat underlagt Kunnskapsdepartementet.

Eksterne lenkerRediger