Kommunikasjonskanal

En kommunikasjonskanal (eller bare kanal) er den konkrete måten et signal, en melding eller et budskap overføres fra en sender til en mottager.

Informasjonsteori legger vekt på at kanalen er utsatt for støy som kan forringe signalet eller meldingen som når frem til mottageren.

Modeller av kommunikasjon legger vekt på at senderens budskap må innkodes for å sendes over kanalen, for så å avkodes av mottageren.

I begge tilfeller utgjør kanalen den konkrete formidlingsveien eller det materielle (fysiske) mediet for budskapet.