Kommunestyre- og fylkestingsvalget 1987

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 1987 var et riksdekkende lokalvalg i Norge som fant sted 13. og 14. september 1987. Det ble holdt valg til 448 kommunestyrer og valg til 18 fylkesting.

Utdypende artikkel: Kommunestyrevalget 1987

Utdypende artikkel: Fylkestingsvalget 1987