Kommunalråd er tittelen på en norsk, kommunal tjenestemann med ansvar for plan- og programvirksomhet innen et forvaltningsområde. Kommunalrådene er vanligvis ledere eller nestledere av kommunale nemnder. De velges av kommunestyret og blant kommunestyrets medlemmer, for en valgperiode. Det er en lønnet heltidsstilling. Kommunalråden har ikke instruksjonsmyndighet overfor forvaltningen.

Stillingen ble først innført i Oslo i 1972, og er senere innført i flere bykommuner.[1][2]

Referanser rediger

  1. ^ 03.02.2013, Oppdatert. «Kommunalråd». Trondheim Kommune. Besøkt 14. september 2017. «Kommunalråd er heltidspolitikere som opererer innafor alle politiske områder i kommunen. Kommunalråd har ikke instruksjonsmyndighet, men utøver sin rolle gjennom vedtak i formannskapet. Kommunalrådene utgjør sammen med ordfører og varaordfører formannskapet, bygningsrådet, valgnemnd og klagenemnd.» 
  2. ^ «kommunalråd». Store norske leksikon (norsk). 30. juni 2014. Besøkt 14. september 2017.