Et kombivåpen eller kombinasjonsvåpen vanligvis et skytevåpen til jakt som består av minst ett riflet løp samt ett eller flere glattborrede hagleløp. De fleste kombivåpen knekkes for å lades. Kombivåpen med ett riflet og ett hagleløp er ofte av typen «over-under» hvor løpene ligger vertikalt over hverandre. Konfigurasjoner med to løp side om side kalles ofte for «sideligger» (på engelsk side-by-side eller cape guns). En «trilling» (tysk drilling) er et kombivåpen med tre løp, mens en «firling» (tysk vierling) har fire løp, en «femling» har fem løp, og så videre. Kombivåpen bruker ofte patroner med rand ettersom brukte rillepatroner kan være mer utfordrende å ta ut av et knekkvåpen.

Figur som viser forskjellige løpskonfigurasjoner for kombivåpen.

Se også rediger