Kollegier ved University of Oxford

University of Oxford består av 39 kollegier (colleges) og 6 religiøst grunnlagte permanente privathaller (permanent private halls, PPH's). Disse er autonome enheter innenfor universitetet. Alle akademikere og studenter som arbeider eller studerer til en grad ved universitetet må være knyttet til et av kollegene eller en privathall. De fungerer ikke bare som bosted for studenter og stab, men har en betydelig plass i utdanningsprosessen. Læring i mindre grupper, som er viktigste metode ved Oxford, blir besørget av kollegiene, mens forelesninger, eksamener, laboratorier og det sentrale biblioteket blir drevet av universitetets sentraladministrasjon.

Exeter College
Matsalen ved Exeter College

Det typiske kollegiet består av en storsal til måltidene, kapell, bibliotek, bar, fellesrom for seniorstudenter, mellomnivåstudenter og juniorstudenter, hybelrom for 200-400 studenter og leiligheter for ledelsen. Bygningene varierer fra middelalderbyggverk til helt moderne strukturer, men de fleste har beholdt den gamle planen med sammenhengende bygninger liggende rundt en sentral, kvadratisk gårdsplass med en eller flere treporter ut mot omverdenen.

Liste over kollegierRediger

Grunnleggelsesår i parentes.