Koksing er avsetting av karbon-rike faste stoffer. I heterogen katalyse er prosessen uønsket fordi karbonavsettingen blokkerer katalytiske seter. Koksing er karakteristisk for høytemperatur-reaksjoner som involverer hydrokarboner. Vanligvis blir koksing reversert ved forbrenning, forutsatt at katalysatoren vil tolerere slikt.[1]

En forenklet likning for koksing er vist i tilfelle av etylen:

3 C2H4 → 2 C ("koksing") + 2 C2H6

En mer realistisk men komplekse innsyn innebærer alkylering av en aromatisk ring av en koksing kjernen. Sure katalysatorer er dermed spesielt utsatt for koksing fordi de er effektive i å generere karbonkationer (dvs., alkylerende stoffer).

Koksing er en av flere mekanismer for deaktivering av en heterogen katalysator. Andre mekanismer inkluderer sintring, forgiftning, og faseovergang av katalysatoren.[2][3]

ReferanserRediger

  1. ^ H. Schultz. «“Coking” of zeolites during methanol conversion: Basic reactions of the MTO-, MTP- and MTG processes». Catalysis Today. 154: 183-194. doi:10.1016/j.cattod.2010.05.012. 
  2. ^ Forzatti, P.; Lietti, L. (1999). «Catalyst Deactivation». Catalysis Today. 52: 165-181. doi:10.1016/S0920-5861(99)00074-7. 
  3. ^ Bartholomew, Calvin H (2001). «Mechanisms of Catalyst Deactivation». Applied Catalysis A: General. 212 (1–2): 17–60. doi:10.1016/S0926-860X(00)00843-7.