Kohort

Wikipedia-pekerside

Kohort har flere betydninger:

  • Kohort var i Romerriket en militæravdeling som var del av en legion.
  • Kohort er i medisinsk forskning og samfunnsforskning en gruppe personer med bestemte felles egenskaper, ofte at de er i samme aldersklasse.
  • Kohortstudie er en undersøkelse hvor forskerne følger en kohort med personer over tid for å måle effekten av noe.
  • Under koronapandemien i 2020 ble ordet kohort også tatt i bruk om en gruppe personer som skulle oppholde seg sammen og minske sin kontakt med andre «kohorter» for å redusere smitte.

Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Kohort.