Åpne hovedmenyen

Begrepet kognitiv dissonans («erkjennelsesmessig uoverensstemmelse») ble presentert i 1957 av Leon Festinger. Kognitiv dissonans defineres[av hvem?] ofte som en spenningstilstand som oppstår når to kognitive elementer er i konflikt med hverandre.[trenger referanse] Kognitive elementer viser her til kunnskap en person har om seg selv, sin atferd og sine omgivelser. Festingers teori om kognitiv dissonans omhandler i hovedsak inkonsistens mellom atferd og holdninger.[trenger referanse]

LitteraturRediger

  • Helkama, Myllyniemi, Liebkind: Socialpsykologi – en introduktion (ISBN 91-47-04465-9)
  • Festinger, L. (1957): A theory of cognitive dissonance. Stanford, CA: Stanford University Press
  • Myers, D. G. (2008): Social Psychology. New York: McGraw-Hill