Koarktasjon av aorta

medfødt hjertefeil

Koarktasjon av aorta er en medfødt hjertefeil som innebærer en forsnevring av hovedpulsåren aorta , etter stedet der arterien utgår til hode og armer. Feilen kan føre til at hjertet blir belastet med et høyt trykk. Dersom det er veldig trangt, stilles diagnosen ofte tidlig, bare kort tid etter fødsel. Dersom det er bedre plass, oppdages feilen gjerne ikke før barnet er eldre, gjerne på grunn av bilyd, eller i voksen alder.

Koarktasjon av aorta
Koarktasjon av aorta
Skisse som viser hjertet med koarktasjon av aorta. A: Koarktasjon (forsnevring) av aorta. 1:vena cava inferior, 2:høyre vena pulmonalis, 3: høyre arteria pulmonalis, 4:vena cava superior, 5:venstre arteria pulmonalis, 6:venstre vena pulmonalis, 7:høyre ventrikkel, 8:venstre ventrikkel, 9:arteria pulmonalis, 10:Aorta
ICD-10-kodeQ25.1
ICD-9-kode747.10
OMIM120000
DiseasesDB2876
eMedicinemed/154 
MeSHC14.240.400.090

Feilen kan opereres ved at den biten av aorta hvor problemet ligger, fjernes og erstattes av et lite rør eller ved at endene sys sammen. De aller fleste lever helt normale liv etter operasjonen, med normalt forventet levealder. Personer operert for innsnevring kan være mer utsatt for på sikt å utvikle høyt blodtrykk, spesielt om operasjonen ble utført etter 7 års alder. Det er likevel viktig at pasienter med kjent koarktasjon tar blodtrykk i både bein og armer.

Noen kan oppleve at det på nytt blir trangt i aorta (re-koarktasjon), særlig om operasjonen ble foretatt i nyfødt-perioden. Dette lar seg som oftest rette opp endovaskulært, uten operasjon. Det er også økt sjanse for cerebrale aneurismer og aneurisme av aorta i voksen alder. Gravide med koarktasjon har økt sjanse for svangerskapsforgiftning (høyt blodtrykk), og må følges nøye opp.

Barn med koarktasjon av aorta går som regel til hjertelege, (kardiolog) eller barnelege, (pediater) 1 gang i året, mens i voksen alder er det ofte ikke nødvendig med mer en andrehvert eller tredjehvert år. Det er likevel nødvendig at voksne med koarktasjon følges opp av kardiologer med god kunnskap om GUCH (voksne med medfødt hjertefeil).

Pasienter som er operert for denne hjertefeilen, har som regel et arr rundt kroppen fra brystet, og til ryggen, og ikke ned, foran på brystet slik som mange hjerteopererte har.