Klubber som har spilt i Scottish Football League

Oversikt over klubber som har spilt i Scottish Football League.

Kort oversikt over divisjonssystemetRediger

 • 1890-1893: Scottish Football League (1 divisjon)
 • 1893-1915: Division 1, Division 2
 • 1915-1921: Division 1 (Division 2 innstilt under 1. verdenskrig)
 • 1921-1923: Division 1, Division 2
 • 1923-1926: Division 1, Division 2, Division 3
 • 1926-1939: Division 1, Division 2
 • 1939-1946: Ligaen innstilt under 2. verdenskrig
 • 1946-1955: Division A, Division B, Division C (halvoffisiell)
 • 1955-1956: Division A, Division B
 • 1956-1975: Division 1, Division 2
 • 1975-1994: Premier Division, First Division, Second Division
 • 1994-1998: Premier Division, First Division, Second Division, Third Division
 • 1998-i dag: (Scottish Premier League), First Division, Second Division, Third Division

Antallet lag i de forskjellige divisjonene har variert sterkt.

ValgRediger

Fra Division 2 ble innført i 1893 og til 1922 eksisterte det ikke noe automatisk system for opp- og nedrykk mellom divisjonene. Opp- og nedrykk ble i stedet bestemt ved valg. Fra starten av var regelen at de tre dårligste lagene i ligaen (senere Division 1 og Division 2) måtte søke om å bli gjenvalgt, mens lag fra lavere nivåer kunne søke om å bli valgt inn. Fra 1898/99-sesongen ble dette redusert til at de to dårligste lagene måtte søke om gjenvalg. Etter at Division 2 ble innført, kunne i teorien et lag utenom ligaen bli valgt direkte inn i Division 1. Dette skjedde med Queen's Park i 1900.

I 1922 ble det innført et automatisk system der de to dårligste lagene i Division 1 ble erstattet av de to beste lagene i Division 2. Fram til 2. verdenskrig måtte fremdeles de to dårligste lagene i Division 2 søke om gjenvalg. Denne praksisen ble avviklet rundt 1950.

Det har aldri eksistert noe automatisk system for opp- og nedrykk mellom Scottish Football League og amatørligaene på lavere nivå. Når den profesjonelle ligaen blir utvidet eller det av andre grunner blir ledige plasser, blir det foretatt valg for å bestemme hvilken ny klubb som skal opptas. Dette skjedde siste gang i 2008, da Annan Athletic fikk flest stemmer av fem klubber som søkte om opptak, etter at ligaklubben Gretna hadde gått konkurs.

På sin side ble for øvrig Gretna valgt inn i ligaen i 2002 etter at Airdrieonians hadde gått konkurs. Airdrie-klubbens etterfølger Airdrie United tapte valget mot Gretna, men løste til slutt sitt desperate problem ved (med ligaens velsignelse) å kjøpe ut ligaklubben Clydebank og flytte hele klubben til Airdire som Airdie United.

KlubbeneRediger

Opprinnelig medlem i ligaen i 1890. Ble nedlagt i 1920 mens Division 2 var innstilt.
 
Excelsior Stadium, hjemmebane for Airdrie United FC og tidligere Airdrieonians FC
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1904. Bedt om å trekke seg fra ligaen i 1917 (under 1. verdenskrig) for å begrense reisekostnadene i ligaen. Kom med i ligaen igjen i 1919.
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1894. Gikk konkurs i 2002.
Ny klubb etablert etter at Airdrieonians gikk konkurs. Tapte valget om ligaplass sommeren 2002, og kjøpte derfor opp ligaklubben Clydebank FC (2) og flyttet klubben til Airdie som Airdie United.
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1903. Valgt inn i Division 1 i 1919 mens Division 2 var innstilt.
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1921.
Valgt inn i ligaen (Third Division) i 2008.
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1921.
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1921. Kastet ut av ligaen i desember 1932.
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1901. Trakk seg fra ligaen i april 1929.
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1897. Slo seg sammen med Ayr Parkhouse FC til Ayr United i 1910.
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1903. Ikke gjenvalgt i 1904. Valgt inn igjen i 1906. Slo seg sammen med Ayr FC til Ayr United i 1910.
Etablert og valgt inn i ligaen (Division 2) da Ayr FC og Ayr Parkhouse FC slo seg sammen i 1910.
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1921. Trakk seg fra ligaen i februar 1929.
 
Newtown Park, hjemmebane for Bo'ness FC, nå Bo'ness United FC
Valgt inn i ligaen (Division 3) i 1923. Forlot ligaen da Division 3 ble nedlagt i 1926.
Valgt inn i Division C i 1951. Valgt inn i Division B da Division C ble nedlagt i 1955.
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1921. Kastet ut fra ligaen i november 1932.
Valgt inn i ligaen (Division 3) i 1923. Forlot ligaen da Division 3 ble nedlagt i 1926. Valgt inn i Division 2 i 1929, og deltok til og med den avbrutte 1939/40-sesongen. Spilte i Division C fra 1946. Valgt inn i Division B i 1954.
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1921. Ikke valgt inn i Division 2 da Division 3 ble nedlagt i 1926.
Opprinnelig medlem i ligaen i 1890. Søkte ikke gjenvalg sommeren 1892
Opprinnelig medlem i ligaen i 1890.
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1921. Mistet ligaplassen da Division 2 ble redusert i størrelse i 1922. Valgt inn i Division 3 i 1923. Forlot ligaen da Division 3 ble nedlagt i 1926.
Valgt inn i ligaen i 1891.
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1914. Valgt inn i Division 1 i 1917 mens Division 2 var innstilt. Trakk seg fra ligaen sommeren 1931.
Ble etablert da den sammenslåtte klubben East Stirlingshire Clydebank (ES Clydebank) splittet opp igjen i 1965. Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1966. Ble kjøpt opp og flyttet til Airdrie som Airdrie United i 2002.
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1905.
Opprinnelig medlem i ligaen i 1890. Ikke gjenvalgt i 1891. Valgt inn i ligaen igjen (Division 2) i 1893. Ikke gjenvalgt i 1895.
Opprinnelig medlem i ligaen i 1890. Ikke gjenvalgt i 1897. Valgt inn igjen i 1906. Rykket ned i Division C i 1954. Valgt inn i Division B igjen i 1955.
Valgt inn i ligaen (Division 3) i 1923. Trakk seg fra ligaen i februar 1925.
Valgt inn i ligaen (Division 1) i 1893. Bedt om å trekke seg fra ligaen i 1917 (under 1. verdenskrig) for å begrense reisekostnadene i ligaen. Kom med i ligaen igjen i 1919.
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1910. Mistet ligaplassen da Division 2 ble redusert i størrelse i 1922. Valgt inn i Division 2 igjen i 1923. Het Dundee Hibernian til oktober 1923.
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1894. Ikke gjenvalgt i 1895.
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1921.
Valgt inn i ligaen (Division 3) i 1923. Ikke valgt inn i Division 2 da Division 3 ble nedlagt i 1926.
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1921.
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1900, og deltok til og med den avbrutte 1939/40-sesongen. Spilte i Division C fra 1946. Valgt inn i Division B i 1948. Rykket ned i Division C igjen i 1949. Valgt inn i Division B igjen da Division C ble nedlagt i 1955. Ble i 1964 slått sammen med Clydebank Juniors FC til East Stirlingshire Clydebank (ES Clydebank). Sammenslutningsklubben splittet opp igjen i 1965, og East Stirlingshire fortsatte som egen klubb, mens Clydebank Juniors ble omformet til Clydebank FC (2).
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1931. Spilte ikke i Division B etter 2. verdenskrig, men fortsatte i Division C til 1949.
Valgt inn i ligaen (Third Division) i 2000.
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1902.
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1921, og deltok til og med den avbrutte 1939/40-sesongen. Spilte i Division C fra 1946. Rykket opp i Division B i 1949.
Valgt inn i ligaen (Division 3) i 1923. Trakk seg fra ligaen i februar 1926.
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1893. Het Morton til 1994.
Valgt inn i ligaen (Third Division) i 2002. Gikk konkurs og trakk seg fra ligaen i 2008.
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1897. Trakk seg fra ligaen sommeren 1970, men kom tilbake igjen etter noen få uker.
Opprinnelig medlem i ligaen i 1890.
Valgt inn i ligaen (Division 3) i 1923. Ikke valgt inn i Division 2 da Division 3 ble nedlagt i 1926.
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1893.
Valgt inn i ligaen (Third Division) i 1994.
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1912. Søkte ikke gjenvalg i 1926.
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1895.
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1921. Stanset aktiviteten under 2. verdenskrig.
Valgt inn i ligaen i 1891. Ikke med i Division 2 1921-1924. Valgt inn i Division 3 i 1924. Ikke valgt inn i Division 2 da Division 3 ble nedlagt i 1926. Valgt inn i Division 2 igjen i 1927, og deltok til og med den avbrutte 1939/40-sesongen. Spilte i Division C fra 1946. Valgt inn i Division B i 1947. Rykket ned i Division C igjen i 1948. Kastet ut fra Division C i august 1953.
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1895. Søkte ikke gjenvalg i 1900.
 • Livingston: 1995- (som Meadowbank Thistle 1974-1995)
Flyttet fra Edinburgh til Livingston og skiftet navn fra Meadowbank Thistle FC til Livingston FC i 1995.
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1974, skiftet da navn fra Ferranti Thistle FC til Meadowbank Thistle FC. Flyttet til Livingston og tok navnet Livingston FC i 1995.
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1914. Forlot ligaen da Division 3 ble nedlagt i 1926.
Valgt inn i ligaen (Division 3) i 1923. Forlot ligaen da Division 3 ble nedlagt i 1926.
Valgt inn i ligaen (Division 3) i 1923. Forlot ligaen da Division 3 ble nedlagt i 1926. Valgt inn i Division 2 i 1929, og deltok til og med den avbrutte 1939/40-sesongen. Spilte i Division C fra 1946. Valgt inn i Division B i 1955.
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1893.
Valgt inn i ligaen (Division 3) i 1923. Søkte ikke gjenvalg i 1927. Prøvde flere ganger senere å bli valgt inn igjen, men lyktes ikke.
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1893. Ikke gjenvalgt i 1894.
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1893.
Valgt inn i ligaen (Division 3) i 1923. Forlot ligaen da Division 3 ble nedlagt i 1926.
Valgt inn i ligaen (Third Division) i 2000.
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1893. Trakk seg fra ligaen sommeren 1911.
Valgt inn i ligaen (Division 3) i 1923.
Valgt inn i ligaen (Division 1) i 1900.
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1902. Bedt om å trekke seg fra ligaen i 1917 (under 1. verdenskrig) for å begrense reisekostnadene i ligaen. Kom med i ligaen igjen i 1919.
Opprinnelig medlem i ligaen i 1890.
Opprinnelig medlem i ligaen i 1890. Kastet ut av ligaen i oktober 1890 for å ha spilt en kamp mot et profesjonelt lag. Tatt inn i ligaen igjen i 1891. Trakk seg fra ligaen i oktober 1897.
Valgt inn i ligaen (Third Division) i 1994.
Valgt inn i ligaen (Division 3) i 1923. Forlot ligaen da Division 3 ble nedlagt i 1926.
Valgt inn i ligaen (Division 3) i 1923. Forlot ligaen da Division 3 ble nedlagt i 1926.
 
Den gamle hovedtribunen på St. Mirren Park (Love Street), St. Mirren FCs hjemmebane fra 1894 til 2009
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1893. Ble nedlagt i 1943.
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1911.
Opprinnelig medlem i ligaen i 1890.
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1921.
Spilte i Division C fra 1946. Valgt inn i Division B i 1947.
Valgt inn i ligaen (Division B) i 1955.
Opprinnelig medlem i ligaen i 1890. Gikk konkurs i 1967.
Valgt inn i ligaen (Division 2) i 1893. Ikke gjenvalgt i 1894.
Opprinnelig medlem i ligaen i 1890. Trakk seg fra ligaen sommeren 1892. Valgt inn igjen (i Division 2) i 1905. Forlot ligaen da Division 3 ble nedlagt i 1926.

KilderRediger