Kloster Bredelar

Kloster Bredelar er et tidligere kloster i Bredelar i nærheten av Marsberg i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen. Klosteret ble grunnlagt i 1170 av Kölns erkebiskop Philipp von Heinsberg som et kloster for nonner innenfor Premonstratenserordenen og helliget den hellige Laurentius. I 1196 omdannet Kölns erkebiskop Adolf I von Altena det til et kloster for munker innenfor Cistercienserordenen. De første munkene ankom fra Kloster Hardehausen, mens nonnene ble overført til Kloster Rumbeck. Klosteranlegget er idag et kultur- og dagsenter og inneholder et museum.

Kloster Bredelar

I 1802 ble det tidligere hertugdømmet Westfalen oppløst og overført sammen med klosteret til Landgrevskapet Hessen-Darmstadt. Den 20. februar 1804 forlot de siste munkene klosteret.