Klinisk, betyr det som foregår i klinikk, f.eks en avdeling på et sykehus. Det omfatter alt som er direkte rettet mot pasienten, uten å trekke inn laboratorieundersøkelser og liknende. Å jobbe klinisk vil derfor si at man ikke sitter på et kontor og leser seg til kunnskap, men at man observerer og samhandler med pasienten.[1][2]

Eksempel på bruk av klinisk:

Klinisk diagnose, man stiller en diagnose kun basert på det man observerer, den baseres ikke på laboratorieresultater.

Klinisk psykologi, psykologisk vitenskap og praksis som tar seg av forebygging, kartlegging, forståelse og behandling av mennesker med psykologiske problemer.

Klinisk utprøving, et system der man tester f.eks. medisiner på to likeartede grupper, der den ene gruppen får virksom medisin og den andre gruppen får tabletter uten virkning (placebo). Etter et gitt tidsrom sammenlikner man gruppenes resultater.

Referanser

rediger
  1. ^ «Det Norske Akademis ordbok». naob.no. Besøkt 1. april 2020. 
  2. ^ Ulrik Malt (2014) klinisk hentet: https://sml.snl.no/klinisk
Autoritetsdata