Klassisk arabisk, også kjent som koransk arabisk, er en form for arabisk kjent fra litterære tekster fra umajjadisk og abbasidisk tid (600- til 800-tallet). Det er sannsynlig at dette språket er svært likt talespråket fra det området som var kjent som Hijaz da Muhammed levde der.

Vers fra koranen på klassisk arabisk

Klassisk arabisk er en form for standard arabisk i likhet med moderne standard arabisk (MSA). Morfologi og syntaks er ikke i stor grad endret fra klassisk til moderne standard arabisk.

Dette er Koranen sitt språk, og derfor regnes dette språket som hellig innenfor islam. Dette er det eneste språket muslimer bruker ved resistasjon av bønn, uavhengig av hva som er deres vanlige talespråk.