Klagenemnda for petroleumsskatt

Klagenemnda for petroleumsskatt er et frittstående klageorgan tilknyttet (men ikke underlagt) Oljeskattekontoret.

Klagenemda har sju medlemmer sammensatt av personer med høy kompteanse innen jus, regnskap og økonomi. Medlemmene oppnevnes av regjeringen for en periode på fire år. Klagenemnda behandler alle klager på Oljeskattenemndas behandling av ligningen. Oljeskattekontoret forbereder klagene, og saksforberedelsen munner ut i et notat til Klagenemnda. Klagenemnda avgjør klagene ved skriftlige begrunnede vedtak. Dersom ikke selskapene aksepterer Klagenemndas avgjørelse, bringes saken inn for rettssystemet.

Eksterne lenker Rediger