Kjøttfe

storfe primært for kjøttproduksjon

Kjøttfe er storfe spesielt beregnet på kjøttproduksjon. Kyrne er ammekyr som går sammen med kalvene og ammer dem enten på beite eller i et fjøs eller i en kombinasjon der de er både ute og inne.

Herefordkveg på beite.

Mange storferaser benevnes som kjøttferaser, det motsatte er melkekyr til melkeproduksjon. Norsk rødt fe er avlet både for melk og kjøtt og regnes ikke som kjøttfe. Herefordkveg, Limousin, Aberdeen Angus, Charolais, Highland cattle og Wagyu er eksempler på kjøttferaser.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ Val av kjøttférase. Agropub. Besøkt 25. oktober 2020.