Kjønnskromosomfeil

Kjønnskromosomfeil opptrer i ulike former. Følgende er de alminneligste:

  • XXYKlinefelter syndrom: En person vokser opp som en ganske alminnelig mann. Enkelte kvinnelige trekk kan dog utvikles. Noen får et barnslig ansikt. Tilstanden behandles gjerne med hormoner.
  • XYYXYY-syndrom: Menn med denne kromosomfeilen vil gjerne bli høyere enn gjennomsnittet og enkelte kan få en lettere nedsatt intelligens.
  • XTurner syndrom: Kvinner med dette syndromet har bare ett kjønnskromosom. De får en tilbakesatt fysisk utvikling og kan bli barnløse.
  • XXX: Kvinner med dette syndromet blir som regel nokså normale og kan få barn. Men den motoriske utvikling og visse andre mentale evner kan bli svekket.