Kirkerådsdirektør

Kirkerådsdirektør er betegnelse på stillingen som daglig leder av Kirkerådets sekretariat. Kirkerådet er sentralorgan i Den norske kirke og er forberedende og iverksettende organ for Kirkemøtet.

Følgende personer har innehatt stillingen som direktør i Kirkerådet:

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata