King’s African Rifles

King's African Rifles (KAR) var et britisk koloniregiment med flere bataljoner. KAR ble rekruttert fra de forskjellige britiske besittelsene i Øst-Afrika fra 1902 til de ble selvstendige på 1960-tallet. Regimentet utførte både militære og politifunksjoner innenfor koloniene, samt offensiv bruk utenfor koloniene. Soldatene og underoffiserene var afrikanske askarier, mens mesteparten av offiserene var på utlån fra British Army-regimenter. Da regimentet ble dannet var det noen sudanesiske offiserer i de ugandiske bataljonene, og mot slutten av det britiske styret fikk regimentet enkelte afrikanske offiserer.

Soldater fra King's African Rifles samler inn våpen fra italienske krigsfanger, 28. september 1941.

BataljonerRediger

 
Soldater fra Kings' African Rifles under kroningen av Edward VII.

Seks bataljoner ble opprettet i 1902 gjennom å slå sammen Central Africa Regiment, East Africa Rifles og Uganda Rifles med en eller to bataljoner i hver av de britiske besittelsene (Nyasaland, Kenya, Uganda og Britisk Somaliland).

HistorikkRediger

Før første verdenskrigRediger

KAR tok del i aksjonene mot den somaliske lederen Mohammed Abdullah Hassan (også kjent som «The Mad Mullah») tidlig på 1900-tallet.

Første verdenskrigRediger

Ved utbruddet av første verdenskrig besto KAR av 21 kompanier i 3 bataljoner spredd over hele Britisk Øst-Afrika. Totalt hadde regimentet 70 britiske offiserer, fire britiske underoffiserer og 2325 askarier. Avdelingen hadde ikke egne maskingeværkompanier og manglet artilleri.

Regimentet ble langsomt utvidet, mye på grunn av de hvite settlerene og sørafrikansk motvilje mot å trene opp og bevæpne store mengder med afrikanske tropper. Del av utvidelsen innebar å utvide antallet hvite offiserer og underoffiserer, noe som viste seg vanskelig siden størsteparten av hvite swahilitaledne allerede hadde vervet seg til hvite regimenter.

Regimentet kjempet under Øst-Afrikafeltoget mot Paul Erich von Lettow-Vorbecks tyske styrker i Tysk Øst-Afrika.

Da første verdenskrig sluttet besto KAR av 1193 britiske offiserer, 1497 britiske underoffiserer og 30658 askarier fordelt på 22 bataljoner, inklusive to bataljoner av tidligere tyske askarier.

KAR mistet totalt 8156 mann (5117 drept eller såret i strid og 3039 som omkom av sykdom).

MellomkrigstidenRediger

I mellomkrigstiden ble regimentet redusert til en fredstidsstyrke på 6 bataljoner. I 1938 besto regimentet av en nordlig og en sørlig brigade med totalt 94 offiserer, 60 underoffiserer og 2821 askarier. Ved krigsutbruddet i 1939 fungerte disse avdelingene som utgangspunkt for en kraftig utvidelse av KAR. I mars 1940 hadde KAR utvidet til 883 offiserer 1374 underoffiserer og 20 026 askarier.

Andre verdenskrigRediger

 
Trening i Kenya i 1944.

KAR deltok i flere felttog under andre verdenskrig. De kjempet mot italienerne i Italiensk Øst-Afrika under felttoget i Øst-Afrika, mot Vichy-franske styrker på Madagaskar under slaget om Madagaskar og mot japanerne i Burma under Burmafelttoget.

I 1941, under felttoget i Øst-Afrika mottok sersjant Nigel Gray Leakey regimentets første og eneste Victoriakors.

Da krigen var over hadde regimentet vervet 43 bataljoner, ni garnisjonskompanier, ett panserbilregiment, én artillerienhet og flere ingeniør-, sambands- og logistikkenheter.

Etter andre verdenskrigRediger

Regimentet deltok i å slå ned Mau Mau-opprøret fra 1952 til 1960.

1., 2. og 3. bataljon gjorde tjeneste under Malayakrisa mot kommunistiske opprørere i Malaysia og mistet 23 av sine egne.

Da de forskjellige britiske besittelsene ble uavhengige mistet regimentet gradvis flere og flere avdelinger.

Regimentet ble omdøpt East African Land Forces i 1957.

Kjente personer som har vært tilknyttet KARRediger