Kinematikk er den delen av fysikken som dreier seg om bevegelse uten å ta hensyn til bevegelsens årsak (eller virkning).

Sentralt i kinematikken står begreper som akselerasjon og fart. Man kan ved hjelp av kinematikk beskrive svært mange bevegelser, særlig på jordas overflate der akselerasjonen er konstant ved fritt fall. Ved konstant akselerasjon kan de relativt enkle bevegelseslikningene for konstant akselerasjon benyttes.