Kilometertid er tiden en hest bruker over en distanse (i et travløp) omregnet til tid per kilometer. Kilometertid regnes ut slik: Totaltid i sekunder × 1000 / distanse i meter.

Dersom det sies at en hest har en rekord på for eksempel 16,8am, betyr det at den i et løp har hatt en kilometertid på 1 minutt og 16,8 sekunder. Minuttet sløyfes for enkelhetens skyld, ettersom dette alltid er 1. Den etterfølgende bokstaven a betyr at løpet hadde autostart og m at løpet gikk over mellomdistanse.

Bokstaver etter kilometertid:

k indikerer at rekorden er satt i et løp over kortdistanse (t.o.m. 1999 m)
m indikerer at rekorden er satt i et løp over mellomdistanse (2000 m–2499 m)
l indikerer at rekorden er satt i et løp over langdistanse (2500 m og lengre)
a indikerer at rekorden er satt i et løp med autostart
v indikerer at rekorden er satt i et løp med voltestart
* indikerer at rekorden er satt som vinner
M indikerer at rekorden er satt i et Montéløp

Uttrykket kilometertid brukes kun i Europa. I USA og Australia brukes i stedet uttrykket mile rate.