Trafikkskilt som viser at fartsgrenser i Irland er angitt i km/t

Kilometer per time (norsk forkortelse km/t, internasjonal forkortelse km/h) er en måleenhet for fart. De fleste land i verden baserer seg på km/t for å angi fartsgrense for kjøretøyer, mens USA, Storbritannia, Myanmar og en del karibiske land bruker enheten engelsk mil per time (forkortes mph eller mi/h).

I SI-systemet brukes meter per sekund (m/s). For å se hva km/t blir i m/s dividerer man distansen med 3,6. (Se artikkelen om fart).

Selv om det i allment språkbruk er vanlig å betrakte fart og hastighet som synonyme begreper kan det i vitenskapelig sammenheng være en viktig forskjell mellom de to. Som regel betraktes fart som en skalar og hastighet som en vektorstørrelse, men merk at en del forfattere bruker begrepene omvendt.

BilderRediger

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger