Khmer Issarak-krigen

Khmer Issarak-krigen (1950–1954) er navnet den uavhengighetskrigen som ble utkjempet av Khmer Issarak og den Forente Issarak-Front mot Frankrike og den franske kolonimakten i Kambodsja. Krigen var en del av den første indokinesiske krig, som også ble utkjempet i Vietnam og Laos. Separatistene mottok direkte militær støtte fra Viet Minh, samt materiell støtte fra Folkerepublikken Kina og Sovjetunionen. Selv om Kambodsja vant sin uavhengighet sammen med resten av Indokina i 1954, fortsatte konflikten i mange år til, først gjennom den kambodsjanske borgerkrigen, deretter krigen mot Pol Pot og den påfølgende vietnamesiske okkupasjonen av landet, og til slutt et væpnet kupp i 1997.