Kefeider er variable stjerner som pulserer regelmessig. Navnet kommer fra Delta Cephei, den første stjernen av dette slaget som ble oppdaget. Disse stjernene har forlatt hovedserien og ligger til høyre for den øvre hovedserien og til venstre for de røde kjempeneHertzsprung-Russell-diagramet, på den såkalte ustabilitetsstripen.

Perioden til endringen av lysstyrken henger sammen med snittet av lysstyrken til kefeiden slik at en kan finne dens absolutte størrelsesklasse ved å måle denne perioden. Så snart en kjenner perioden, tilsynelatende og absolutt størrelsesklasse, kan en finne avstanden til kefeiden. Siden kefeider er synlige i eksterne galakser, kan en bruke kefeider til å måle avstanden mellom Melkeveien og andre galakser.

KilderRediger

  • Denne artikkelen baserer seg på artikkelen «Cepheid variable» s. 80-81 i Philip's Astronomy Encyclopedia utgitt i 2002.