Kategoridiskusjon:Personer etter årstall

Aktive diskusjoner

Foreslår mellomkategorierRediger

For at kategorier over dødsfall skal kunne klassifisere under Kategori:Døden og kategorier over fødsler under Kategori:Livet og for fleksibilitet ved senere opprettelse av kategorier knyttet til henholdsvis personer og årstall og personer og døden (se f.eks. Category:Dead_people) foreslår jeg opprettet mellomkategoriene Kategori:Fødsler etter årstall og Kategori:Dødsfall etter årstall (der kun kategorier, ikke artikler, skal legges). __meco 5. okt 2006 kl. 11:56 (UTC)

dette støttes. selv om de i realiteten ikke er noe annet en å dele denne kategorien i to. Martin 5. okt 2006 kl. 16:42 (UTC)
Da er jobben gjort i forhold til Kategori:Dødsfall etter årstall. Jeg venter litt for å se om det dukker opp problemer eller innsigelser før jeg tar for meg fødselshierarkiet. __meco 7. okt 2006 kl. 12:28 (UTC)

Fødsler etter årstall skaper dobbeltkategoriseringRediger

Nå ser jeg etter å ha gjennomført endringen også for fødselshierarkiet at Kategori:Døden ligger i Kategori:Livet, dermed får vi dobbeltkategorisering. Hva gjør vi med det? Tilbakestiller endringene, eller er det greit? __meco 7. okt 2006 kl. 19:07 (UTC)

Jeg ser de har store problemer med disse tingene på engelsk Wikipedia. Der kategoriseres alle levende personer i Category:Living people som er en spesialkategori per dekret fra Jimmy Wales. Ellers er Category:Births by year lagt under Categoy:People, for oss tilsvarende Kategori:Mennesker (der Kategori:Personer er en underkategori). Imidlertid befinner ingen av disse to kategoriene seg i kategorihierarki under Kategori:Livet som er en underkategori av Kategori:Natur og Kategori:Biologi. Her er det åpenbart at ulike klassifiseringsprinsipper kolliderer med hverandre. Kanskje det kan stå slik mens vi tygger på saken? __meco 7. okt 2006 kl. 19:46 (UTC)

Den danske ordenRediger

På dansk Wikipedia har de to overlappende hierarkier: Kategori:Personer efter fødselsår og Kategori:Personer efter dødsår på den ene side og Kategori:Personer efter tidsperiode på den annen. Sistnevnte har følgende inndelinger:

  • Personer fra før år 1500
  • Personer i 1500-tallet

Opp til

  • Personer i 2000-tallet

Dessuten:

  • Personer i oldtidens Mesopotamien
  • Personer fra middelalderen
  • Personer fra renæssancen

__meco 13. okt 2006 kl. 16:03 (UTC)

Den svenske ordenRediger

På svensk Wikipedia er mange tematiske underkategorier lagt til Kategori:Årtal mens det hos oss kun ligger århundrer (Kategori:Årstall på 1100-tallet f.Kr. opp til Årstall på 2000-tallet) i tilsvarende Kategori:Årstall hos oss.

I tillegg til Kategori:Födda og Kategori:Avlidna har svenskene mange andre temahierarkier under Kategori:Årtall:

Kategori:Födda er lagt under Kategori:Personer og Kategori:Årtal. De har også et underhierarki for kategorisering av fødsler etter dato, Kategori:Födda efter datum som vi ikke har. __meco 13. okt 2006 kl. 16:22 (UTC)

Den engelske ordenRediger

Engelskspråklig Wikipedia har ikke en kategori tilsvarende denne. Derfor lenker denne til den engelske Category:Deaths by year som er en underkategori av tre kategorier:

Category:Deaths by year er organisert mer eller mindre som den norske Kategori:Dødsfall etter årstall. (Det ligger en såkalt «vedlikeholdskategori» der, Category:Deaths of the last 123 years som er tilknyttet spesialkategorien Category:Living people (se over).

Engelsk har også underkategorien Category:Year of death missing med ytterligere underkategori Category:Year of death unknown.

I Category:Years har de underkategoriene:

__meco 14. okt 2006 kl. 10:05 (UTC)

Forslag om ytterligere nyansering i forhold til fødsels- og dødsdatoerRediger

Nå eksisterer det åtte kategorier som betegner usikkerhet med hensyn på personers fødsel og død. Jeg foreslår å nyansere dette ytterligere ved å opprette fire nye kategorier for personer der datoer/år er oppgitt men der det hersker usikkerhet om disse er korrekte:

Jeg foreslår at kategoriene står i angitt hierarkisk forhold til hverandre som jeg anser for logisk. __meco 27. okt 2006 kl. 09:56 (UTC)

Kan du si noe om hva du mener med de forskjellige kategorier, slik at vi ikke tolker dem forskjellig. Jeg tenker nemlig på usikkert som et fødselsår som er oppgitt, men som ikke er sikkert, og det krasjer med å ha ikke oppgitt under den. Ukjent tolker jeg til å være de som faktisk er ukjent, dvs. historiske opplysninger som ingen vet noe om, og tror du mener det samme der; i så fall passer den godt som underkategori til ikke oppgitt. Når det gjelder fødselsdato og dødsdato mener jeg at de i så fall må begrenses til bruk på artikler om personer fra moderne tid, ellers vil de bli stående på en masse personer hvor de ikke har noen praktisk betydning ettersom fødsels- og dødsdato er ukjent på de aller fleste som er født før 1700-tallet. Nå står f.eks. Demostenes i kategorien, for ukjent dato, og slike oppføringer betyr at kategorien ikke blir et effektivt samlested for de hvor det faktisk er mulig å finne frem til en dato. Cnyborg 27. okt 2006 kl. 13:14 (UTC)
Jeg at du har feilkategorisert en del nord-irske aktivister, og jeg har flyttet alle disse fra Kategori:Fødselsår ukjent til Kategori:Fødselsår ikke oppgitt. Da faller kanskje uklarheten bort? Det er for øvrig detaljerte bruksanvisninger for alle disse kategoriene på kategorisidene.
Når det gjelder det første du adresserer så er jeg enig i at det blir uheldig å legge noe som mangler i hierarki under «usikkert» fordi usikkert forutsetter at et år eller en dato faktisk er oppgitt. Kanskje dette kan løses ved rett og slett å gi de foreslåtte nye kategoriene en ny benevnelse? Kategori:Problem med fødselsår kunne kanskje vært formuleringen. Da ville det vært mulig å legge de to eksisterende inn under denne. Og så kunne det stå i instruksjonen på kategorisiden at Det skal i alle artikler i denne kategorien klart framgå også av teksten at det fødelsår som er oppgitt muligens ikke er det riktige. Det kan også oppgis flere årstall, men da må dette forklares i artikkelteksten. Artikler i denne kategorien skal også være kategorisert i en Kategori:Fødsler i <år> (NB! Kun én kategori selv om flere mulige år er oppgitt i artikkelen – velg om mulig den som framstår som mest sannsynlig). Artikler som ikke er kategorisert etter fødselsår skal enten ligge i Kategori:Fødselsår ikke oppgitt eller Kategori:Fødselsår ukjent. __meco 27. okt 2006 kl. 16:28 (UTC)
Flott at du fikset nordirene, jeg hadde ikke fått med meg ikke oppgitt-kategorien og la dem feil.
Løsningen din angående overordnet kategori er nettopp noe slik jeg tenkte på mens jeg var ute og syklet en tur etter å ha skrevet forrige innlegg – en samlekategori med et navn som er vagt nok til å omfatte alt men klart nok til at man skjønner hva det dreier seg om. Jeg tror ditt forslag skulle passe godt.
Har du noen tanker rundt bruken av dato-kategoriene på artikler hvor det aldri vil være aktuelt å finne noen dato? Jeg føler at det er lite produktivt å legge personer fra antikken og middelalderen der. Særlig når det gjelder fødselsdato er det veldig få som fikk det registrert tidligere; det er stort sett bare kongelige man noterte det for av hensyn til spørsmål om arverekkefølge og legitimitet. Registrering av dødsdato er noe mer utbredt fra middelalderen av (og noen personer fra antikken), men det er også der store huller som aldri kan bli tettet. Begrenser vi bruker er det mulig å sette seg ned og gå gjennom for å få inn datoer; legger vi inn alle som mangler dato blir det for mye støy til at man orker å gjøre et slikt arbeid. Cnyborg 27. okt 2006 kl. 16:37 (UTC)
Personer som det foreligger fødselsår på men som det trolig aldri vil bli kjent noen konkret dato for (før de Akashiske arkivene blir åpnet) skal kategoriseres under fødselsdato ukjent. Dette er angitt i bruksanvisningen for kategoriene. Det samme gjelder dødsdato. Igjen blir det slik at for personer hvor det antas at nøyaktig dato vil kunne finnes så skal disse kategoriseres under Fødsels-/Dødsdato ikke oppgitt, akkurat som med nordirene. Den eksisterende inndelingen er nettopp utformet for å skille fra hverandre dem som man regner med at år eller dato vil dukke opp for etter hvert og dem der man ikke regner med at så vil skje. __meco 27. okt 2006 kl. 17:30 (UTC)
Lurer på om vi snakker litt forbi hverandre. Jeg ser ikke behovet for å kategorisere personer hvor vi høyst sannsynlig aldri kan finne en fødsels- eller dødsdato. For året er det greit nok, ettersom vi har kategorier for fødsels- og dødsår, men de datokategoriene som er funksjonelle, ikke oppgitt eller usikker, oppfatter jeg som rene vedlikeholdskategorier ettersom vi ikke sorter personer etter datoen de er født. Cnyborg 27. okt 2006 kl. 19:05 (UTC)
Jeg forstår ikke klart hva du mener. Ønsker du at vi ikke har kategorier for ukjent år eller dato fordi disse ikke anses som vedlikeholdskategorier? __meco 28. okt 2006 kl. 08:47 (UTC)
Tilbake til siden «Personer etter årstall».