Kategori:Jødiske forfattere

Kategorien brukes utelukkende på artikler om personer som oppfyller følgende krav:

  1. Personen identifiserer seg selv som jøde (dvs. av jødisk tro og/eller etnisitet), OG
  2. jødedom spiller en vesentlig rolle i personens forfatterskap (ved at personen har viet større deler av sitt forfatterskap til temaer som f.eks. jødisk tro, kultur, historie og/eller etnisitet), OG
  3. jødedommens betydning for personens forfatterskap går tydelig frem av artikkelen.