Kategori

filosofisk begrep

Kategori (gresk κατηγορία, egenskap eller utsagn) er en betegnelse som primært brukes om en gruppe, der medlemmene i gruppen har fellestrekk, på en eller annen måte er like. Man bruker også beskrivelsen kategorisk, for å uttrykke absolutt væremåte, en adferd der man betingelsesløs og utvetydig markerer standpunkt. I kategorisk adferd utnyttes grupperinger: Har man først gruppert, er det lettere å skille og derpå foreta klare valg. Det å være kategorisk, forutsetter altså at man på forhånd har utviklet kategorier. Kategorisering er fundamanetalt for menneskets dagligliv, såvel som systematiske arbeid Det kan ha flere beslektede betydninger innen vitenskapen: