Katafrakt var tungt pansret kavaleri i det romerske kavaleriet i slutten av antikken og i begynnelsen av middelalderen. Ofte var også hesten fullt pansret.

Middelalderens ridderutstyr er basert på katafraktenes klesstil som besto av at hesten og soldaten var kledd i full rustning, vanligvis skjellrustning som gjorde både hest og rytter mer eller mindre ugjennomtrengelig. Normalt bar de et spyd eller lanse kalt en kontos.

Katafraktene kommer opprinnelig fra Midtøsten og Selevkidimperiet i år 300 f.Kr. Men etter Romas erobring benyttet romerne seg av østens katafrakter.