Kast (vitenskap og teknologi)

Innen vitenskap og teknologi beskriver kast en ubalansert fordeling av den roterende massen, for eksempel i et dekk, en felg eller et helt hjul. Når et hjul roterer vil assymetrier i massedistribusjon føre til at det oppstår periodiske krefter og momenter på akslingen, hvilket kan føre til vertikale eller laterale vibrasjoner. Frekvensen på vibrasjonene øker som regel med rotasjonshastigheten. Kast kan deles inn i statisk og dynamisk kast.[bør utdypes]

En 25 grams balanseringsmasse av sink.
Illustrasjon av statisk og dynamisk ubalanse.


Autoritetsdata