Kassebro

brotype
(Omdirigert fra «Kassebru»)

En kassebro er en bro hvor hovedbjelkene er formet som en hul kasse innvendig. Kassen består da enten av plasstøpt betong, betongelementer, sammensveiset stål eller en kombinasjon av stål og betong.

Drammensbroen er en kassebro
En kassebro under bygging

Noen kassebroer blir bygget opp ved at en heisekran løfter ferdige seksjoner på plass.

Formen har typisk et rektangulært eller trapesformet tverrsnitt. Ofte er disse kassene formet slik at det er mulig å inspisere dem innvendig.

Fordelen med en slik form er at den er mindre utsatt for torsjon dersom brodekket bøyer seg i plan. Det er også nødvendig med ekstra stiver/tverrskott over hver pilar for å ta opp de ekstra trykkreftene her.

Etter flere katastrofer med slike broer, blant andre med West Gate Bridge i Australia i 1970 og Cleddau Bridge i 1971, startet en med ny forskning på denne brotypen.

Kassebroen kan være bygd som en bjelkebro, hvor overbygningen hviler på pilarene.

Også for buebroer, skråstagbroer, hengebroer og «fritt frambygg»-broer kan brobanen være utformet som en slik kasse. Svinesundsbroen er et eksempel på en buebro hvor brobanen er utformet som en hul stålkasse innvendig.