Kashgar (elv)

Kashgar (eller Kaxgar) er ei elv i Xinjiang-provinsen i Kina. Den har sine kilder øst for Pamir-fjellene, på grensen mellom Kina og Tadsjikistan, og flyter derfra mot øst, og passerer gjennom byen Kashgar (Kashi), som har sitt navn fra elva. Den renner deretter ut i de nordvestlige deler av ørkenen Taklamakan, hvor den løper sammen med Yarkand-elva.

Elvesystemet som Kashgar (Kaxgar) inngår i.