Karbonpapir

type gjennomslagspapir

Karbonpapir (blåpapir) har et fargebelegg på den ene siden som smitter av ved trykk. Opprinnelig var dette belegget karbon, derav navnet. Karbonpapir anvendes for å lage gjennomslagskopier på skrivemaskiner eller når en skriver for hånd. Kopien oppstår samtidig med at originalen skrives. Bruken har gått mye ned etter at kopimaskiner ble vanlige.

Et ark med karbonpapir (fargesiden ned)

Det kan normalt maksimalt gjøres 4-5 kopier på en gang. Med tynt skrivepapir og kraftig skrivemaskin var det mulig å få til 15 kopier på en gang.

Karbonpapir blir lagd i flere farger, de mest anvende er sort og blå. Blått karbonpapir blir ofte kalt blåpapir og kopiering utført på med blåpapir blir kalt blåkopier. I overført betydning betyr blåkopi eksakt likt eksemplar.