Kapproingsbåt er en båt som er spesialbygd for og/eller brukes til kapproing. Lenge før roing ble organisert som egen idrett, drev kystbeboere, fiskere og sjøfolk med forskjellige former for kapproing – i egnede og uegnede farkoster.

Under Lofotfisket ble det kapprodd til de beste fangstplassene hver eneste dag. Blant skipsmannskap har det vært populært med kapproing med lettbåter og livbåter under landligge. Også i sjøer og elver er det drevet kapproing.

Fremdeles drives kapproingskonkurranser med vanlige robåter en rekke steder, blant annet «Nordlandsbåtfemmila» som er et landsdelsmesterskap i roing med Nordlandsbåt over 5 nautiske mil. Konkurransen har vært avholdt hvert år siden 1997.

Båter i rosport

rediger

I rosport brukes spesialbygde, lange, slanke båter av engelsk opprinnelse. Norges første roklubb, Fredriksstad Roklub ble startet i 1877. Snarlig etterfulgt av Drammen Roklubb (1878), Christiania Roklub (1878), Hamar roklubb (1881) og Bergens roklub (1906). De olympiske klassene er singelsculler, toer uten styrmann, dobbeltsculler, firer uten styrmann, dobbeltfirer og åtter.

Autoritetsdata