Kapitalselskap

Et kapitalselskap er en type selskap hvor selskapsdeltakerne hefter for selskapet forpliktelser med kun et begrenset innskudd. I Norge er aksjeselskap og allmennaksjeselskap vanlige former for kapitalselskaper. Betegnelsen kommer fra tysk selskapsrett, hvor både AG og GmbH er typiske kapitalselskapsformer.

Se ogsåRediger