Kapitalismens utvikling i Russland

Kapitalismens utvikling i Russland var en bok som Vladimir Lenin skrev mens han satt i fengsel. Den kom ut i 1899.