Tverrsnitt av en trestamme

Kambium kalles den tynne, grønne, livgivende delen av stammen på et tre eller en busk som befinner seg mellom basten og yteveden.

Celler fra kambiet blir både til yteved og til bast. Kambiet er i sin helhet et meristem.

Også en lignende del av andre planter kan kalles kambium.