Kalliasfreden

Kalliasfreden var fredsavtalen som ble inngått mellom Athen og Persia i 458 f.Kr., og som formelt endte perserkrigene. Avtalen ble imidlertid ikke opprettholdt, da grekerne under Kimon førte en flåte til Kypros mot slutten av 450-tallet, og da perserne gav støtte til poliser som samlet seg mot Athen.

Kalliasfreden
TypeFredsavtale
Møtedato458 f.Kr.
Trådte i kraft458 f.Kr.
Sluttslutten av 450-tallet
ParterAthen og Persia

Navnet kommer av den greske forhandleren Kallias, som var med å frembringe avtalen.