Kalkulasjonsrente

Kalkulasjonsrenten eller rentekravet er den renten eller avkastningen man krever å få av en investering. Når en bedrift vurderer å foreta investeringer er kravet at investeringen skal være lønnsom, det vil si at bedriften når investeringsperioden er over får pengene tilbake med renter.

Brukes ofte til beregning av Netto Nåverdi.