KS-medalje

norsk kommunal utmerkelse

KS-medalje er en norsk sivil utmerkelse som deles ut av KS – kommunesektorens interesseorganisasjon. Medaljen tildeles kommunalt folkevalgte og kommuneansatte som «har utført en fortjenstfull samfunnsgavnlig virksomhet av særlig betydning for sin kommune eller fylkeskommune.»[1] Medaljen er et malteserkors i hvit emalje med KS' våpenskjold i midten, med blått og hvitt bånd. Medaljen omtales også som KS' hederstegn, KS' hedersbevis, Kommunenes Sentralforbunds hederstegn og lignende navn.

Medaljen har blitt utdelt siden 1957.[2]

Det er den enkelte kommune, fylkeskommune eller kommunale foretak som søker om medalje på vegne av sine folkevalgte og ansatte. Den enkelte kommune dekker også utgiftene til medalje.[1] For folkevalgte kreves vanligvis at vedkommende har hatt tillitsverv i minst 24 år. For tilsatte kreves vanligvis at vedkommende har vært tilsatt i minst 25 år. For begge grupper kan inntil tolv års tjenestetid i kommunalt, fylkeskommunalt eller interkommunalt eide virksomheter eller i organisasjoner for kommuner telle med. For folkevalgte regnes tjenestegjøring i verv som medlem av Hovedstyret i KS med. Åtte års tjenestegjøring som medlem av Hovedstyret er selvstendig grunnlag for tildeling av medaljen.

Hedersmerke rediger

KS tildeler også KS' hedersmerke til kommuneansatte med 25 års arbeidstid.[1]

Referanser rediger

  1. ^ a b c KS' hedersbevis; ks.no
  2. ^ KS hedersmerke; Eigersund kommune