KNM «Storm» (P960)

(Omdirigert fra «KNM «Storm» (MKB) (1967-1983)»)

KNM «Storm» (MKB) (1967–1983), (P 960), var den siste av i alt 20 operative kanonbåter (sjøsatt 6. oktober 1967). Fartøyet skulle ifølge planen være døpt KNM «Lyn», men det var sterke ønsker om at ett fartøy i Storm-klassen skulle bære klassens navn. KNM «Storm» var i flere år en aktiv del av 24. TKB-skvadron hvis første skvadronsjef var kapteinløytnant Gunnar Christoffersen.

Prototypen, KNM «Storm», ble faset ut etter grundige tester som førte til vesentlige endringer på de øvrige fartøyene i klassen som ble bygget delvis ved Westermoen Hydrofoil i Mandal og ved Bergen Mekaniske Verksted.

Autoritetsdata