KNM «Orkla» i brann

KNM «Orkla» var en minesveiper av Alta-klassen som brant i Harøyfjorden utenfor Ålesund 19. november 2002.

Fartøyet var under kommando av kapteinløytnant Pål Skorge da ulykken inntraff. Det var et mannskap på 33 personer ombord. 11 personer ble sendt til sykehus for legesjekk etter hendelsen.

I rapporten fra Sjøforsvarets undersøkelseskommisjon, ledet av kommandørkaptein Truls Grasmo, kom det frem at brannfarlige støybeskyttende matter i babord løftevifterom var en sterkt medvirkende årsak til brannen.

HendelsesforløpEdit

  • ca. 07:00 19. november 2002: brann oppdages i babord løftevifterom.
  • +5min: babord brovinge overtent.
  • storparten av mannskapet evakueres innen 30 minutter.
  • 10:09: resterende mannskap evakuert grunnet eksplosjonsfare.
  • 20. november 08:26: vraket av KNM «Orkla» kantrer og brannen slukkes.

Eksterne lenkerEdit