Kölns stiftsfeide

Kölns stiftsfeide (tysk: Kölner Stiftsfehde, Stiftsfehde zu Köln, Neusser Krieg), også kalt den burgundiske krig (Burgundischer Krieg) er betegnelsen på en konflikt mellom erkebiskop Rupcht von der Pfalz av Köln og landstendene i Erkestiftet Köln som brøt ut i 1473. Foranledningen for konflikten var at erkebiskopen hadde vendt seg bort fra den såkalte Erblandesvereinigung, som var ment å styrke medbestemmelsesretten til de rhinske stendene. Ved å involvere Karl I av Burgund og til slutt det tysk-romerske rike, antok konflikten tidvis en europeisk dimensjon. Den tok endelig slutt ved erkebiskopens død i 1480.