Kålorm eller kålmark er larvene til sommerfugler. Uttrykket brukes særlig om larvene til slekten Pieris, som i Norge er representert med stor og liten kålsommerfugl og larvene til korsblomstmøll. Disse artene spiser kål og andre planter i korsblomstfamilien og kan gjøre stor skade på kålavlinger.